Historia/vision

4H Veberöd

Historia

Verksamheten är gjord av barn och ungdomar för barn och ungdomar.


4H är en partipolitiskt och religiöst obunden, internationell organisation för barn och ungdomar. 4H startades i Springfield i Ohio år 1902 och finns i dag i ett 80-tal länder. I Sverige finns det över 40 4H-gårdar och ett stort antal 4H-klubbar. I 4H gör man allt från att åka på läger, fiska, baka, spela fotboll eller teater, åka gokart, leka lekar tillsammans och lära sig om djur och natur. På 4H-gårdar finns det även möjlighet att t ex rida, odla, kompostera, kela med kaniner eller andra djur.

Verksamheten är gjord av barn och ungdomar för barn och ungdomar. Klubben är basen i 4H:s föreningsdemokrati. Där utses en styrelse av medlemmarna på årsmötet enligt traditionella demokratiska former.

4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. Visionen ska uppnås genom att i samspel med människor och natur upptäcka deras rika värden och mångfald. I detta är varje art och individ en viktig del av helheten utan att vara mer värd än någon annan.

Det motto 4H-organisationen arbetar efter är: ”LÄRA GENOM ATT GÖRA”. 4H-verksamheten är uppbyggd kring praktisk inlärning, där teorin blir ett hjälpmedel för det praktiska handlandet.

De fyra 4H:nas innebörd ger tillsammans med 4H:s motto en god bild av vad 4H vill.

(Text från Wikipedia)

MER INFO KOMMER SNART


4H's vision

Huvudet är det första av de fyra H:na och är sinnebilden för kunskap. Först och främst vill vi främja intresset för ett aktivt lärande genom hela livet


HUVUD - KUNSKAP

Slår man upp ordet hjärta i en uppslagsbok står där bland annat "förmåga till medkänsla" I gruppen respekteras varje individ oavsett kön, social eller kulturell bakgrund.

HJÄRTA - MEDKÄNSLA

4H:s motto är att "Lära genom att göra". Med detta vill 4H göra lärandet till en lek och väcka nyfikenhet att söka mer kunskap ur huvudets H


HAND -PRAKTISK FÄRDIGHET

Den som visar respekt för omvärlden är medveten om samspelet i och mellan djur, natur och människa och kan se sig själv som en del av helheten.


HÄLSA -ETT SUNT LEVNADSSÄTT

Vi samarbetar med: